Prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći za kalendarsku godinu 1998.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1999
Članak:
Prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći za kalendarsku godinu 1998.
Stranica:
107.
Autor/i:
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, dipl. oec. i prof.
Sažetak:
Hashtags: