RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Evidentiranje refundacije bolovanja iznad 42 dana od strane HZZO-a za razdoblje zaključno sa 31. prosincem 2005. propisano je Uputom o zatvaranju potraživanja od HZZO-a i smanjenju obveze prema državnoj riznici nakon refundacije bolovanja iznad 42 dana i ostalih bolovanja na teret HZZO-a za obveze i potraživanja s danom 31. prosinca 2005., koju objašnjavamo u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)