Prodaja nekretnina s uračunanim porezima (načelo bruto-cijene)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Prodaja nekretnina s uračunanim porezima (načelo bruto-cijene)
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Zlatko BAKIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
Oporezivanje prometa nekretnina dosta je složeno pitanje, ako kupac želi da prodavatelj sve porezne obveze podmiri iz kupovne cijene. S tim u vezi postavlja se pitanje tko će i kada biti porezni obveznik pojedinog poreza.

Naime, sve više kupci nekretnina jednostavno se ne žele baviti time kada će oni biti porezni obveznici a kada prodavatelj, već traže da se ugovori fiksna, tj. bruto-prodajna cijena u kojoj će biti uključeni svi porezi koji se trebaju platiti, koje kao porezni destinatar, porezni platac i kao konačni platac plaća prodavatelj. Razumijevanje i primjena vrijedećih propisa omogućuje ugovaranje bruto-cijene, a ovaj model prikazujemo u nastavku članka. Napominjemo da je ovaj model testiran u praksi, tj. realiziran je na obje strane – i u Poreznoj upravi i kod građevinskog poduzetnika.

Hashtags: