Predviđanje stečaja poduzeća uporabom financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Predviđanje stečaja poduzeća uporabom financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja (I. dio)
Stranica:
53.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Marica ŠKRTIĆ
Mr. sc. Marko TISOVEC
Sažetak:
Stečaj predstavlja pravni mehanizam kojim se iz gospodarskog života isključuju gospodarski nedovoljno učinkoviti subjekti, trgovačka društva i poduzetnici pojedinci. Zbog čega dolazi do stečaja? Stečaj nastaje isključivo zbog ekonomskih razloga, ponajprije zbog nesolventnosti, tj. nemogućnosti da se ukupnom vrijednošću imovine podmire ukupne obveze, ali i zbog prezaduženosti. Otvaranjem stečajnog postupka ograničava se pravna sposobnost stečajnog dužnika, prestaju ovlasti dotadašnjih upravljačkih i poslovnih tijela, utvrđuje se stečajna masa i početna bilanca stečaja.
Hashtags: