Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova u 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova u 2006.
Stranica:
88.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Prethodna, 2005. godina, bila je prva godina primjene paušalnog oporezivanja iznajmljivača – građana koji na temelju rješenja mjerodavnog ureda pružaju ugostiteljske usluge građana u domaćinstvu. Tim su iznajmljivačima u 2005. izdana i prva rješenja o utvrđivanju i obvezi plaćanja godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koja vrijede i za sljedeće godine sve do donošenja rješenja o izmjeni.

Međutim, koji građani iznajmljivači će već u 2006. dobiti nova rješenja o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak, koji iznajmljivači su prestali biti obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak, te koje su porezne obveze građana iznajmljivača u turističkoj sezoni 2006., samo su neka od pitanja na koja ćemo odgovoriti u nastavku članka.

Hashtags: