Odgovori na pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
95.
Autor/i:
Autori: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovim porezno-računovodstvenim savjetima je izbor pitanja na koja je uredništvo RRiF-a dalo odgovore. Nadamo se da će i drugima pomoći u rješavanju vlastitih dvojbi koje su slične prirode.
Hashtags: