Plaćanje boravišne pristojbe turističkoj zajednici u 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Plaćanje boravišne pristojbe turističkoj zajednici u 2006.
Stranica:
105.
Autor/i:
Autori: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obveznik plaćanja boravišne pristojbe je gost – građanin koji koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost. Pritom je nužno da boravi izvan mjesta svojeg prebivališta.

Međutim, obvezu plaćanja na račun turističke zajednice nema građanin nego pružatelj turističke usluge (hotel, motel, odmaralište, kamp, planinarski dom i dr.) koji svotu boravišne pristojbe u svojim poslovnim knjigama iskazuje kao prolaznu stavku koja ne podliježe plaćanju PDV-a. Opširnije o tome pročitajte u nastavku članka.

Hashtags: