Financijsko izvješćivanje za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Financijsko izvješćivanje za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2006.
Stranica:
9.
Autor/i:
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U prošlom broju našega časopisa pisali smo o polugodišnjim izvješćima za male, srednje i velike poduzetnike, pojašnjavajući pritom izvješća koja za pojedine gospodarske subjekte proizlaze iz posebnih propisa ali jednako tako ukazalo se na potrebu financijskog izvješćivanja za međuobračunsko razdoblje sukladno stajalištima MRS-a 34.

U nastavku ćemo se više zadržati na pojedinim poslovnim događajima, podsjetivši pritom i na neka od stajališta Ministarstva financija.

Hashtags: