Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.
Stranica:
42.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Ne postoje promjene u računovodstvu neprofitnih organizacija i u financijskom izvještavanju za polugodište 2006. u odnosu na 2005. Statistički izvještaji su isto nepromijenjeni. Stoga organizacije koje svoje računovodstvo vode u skladu s načelima neprofitnog računovodstva, za razdoblje siječanj – lipanj 2006. trebaju knjižiti, sastaviti financijske izvještaje i statistički izvještaj jednako kao što su to napravile i za razdoblje siječanj – lipanj 2005.
Hashtags: