Ovrha – prisilna naplata s primjerima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Ovrha – prisilna naplata s primjerima
Stranica:
63.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U časopisu RRiF br. 1/06., str. 127. do 129., objavljen je članak o novostima koje se odnose na po-kretanje ovršnog postupka putem javnog bilježnika. Nastavno na navedeno, u ovome broju dajemo ogledne primjere obrazaca prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave što se, dakle, podnose javnim bilježnicima koji po njima odlučuju, kao i ogledni primjer (specifičnog) prijedloga vezanog uz ovrhu na plaću.
Hashtags: