Financijsko predviđanje Europske Unije za 2007. do 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Financijsko predviđanje Europske Unije za 2007. do 2013.
Stranica:
74.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:
Novi, početkom travnja izglasani financijski okviri, trebaju EU u srednjoročnom razdoblju od sedam godina (2007. do 2013.) na raspolaganje staviti financijska sredstva potrebna za ispunjavanje budućih unutarnjih i vanjskih zadaća, koje proizlaze iz različitog stupnja razvijenosti unutar EU. Treba ga promatrati kroz nastojanja za zadržavanjem proračunske discipline EU na svim područjima politike te kroz šire okvire proračunskog sređivanja država članica. Prilikom donošenja financijskog programa za 2007. do 2013. vodilo se načelima supsidijarnosti, razmjernosti i solidarnosti, koja su u suglasju s Ugovorom o osnivanju EU. O tome u nastavku članka.
Hashtags: