Posebnosti u oporezivanju turističkih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Posebnosti u oporezivanju turističkih usluga
Stranica:
77.
Autor/i:
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2006. usluge smještaja oporezuju se PDV-om po stopi od 10% što propisuju odredbe Zakona i Pravilnika o PDV-u. Kako iz odredaba navedenih poreznih propisa ipak proizlaze određene dvojbe, najnovija stajališta Ministarstva financija objavljena u cijelosti u časopisu PRAVO i POREZI, br. 6/06. daju odgovore samo na neka neriješena pitanja iz područja oporezivanja turističkih usluga kao i primjenu poreznih stopa.

Napominjemo da su neke teme iz navedenog područja već obrađene u časopisu RRiF, br. 6/06., npr. paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova te plaćanje boravišne pristojbe, na str. 88. i 105., a u nastavku se daje cjeloviti prikaz oporezivanja turističkih usluga s posebnim naglaskom na usluge smještaja bilo da se obavljaju izravno gostu ili posredovanjem turističke agencije.

Hashtags: