Promjena visine predujma poreza na dobitak u 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Promjena visine predujma poreza na dobitak u 2006.
Stranica:
84.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Visina mjesečnog predujma poreza na dobitak za 2006., utvrđuje se u visini jedne dvanaestine (odnosno razmjerno broju mjeseci poslovanja) porezne obveze po poreznoj prijavi za prethodnu godinu, a može se promijeniti samo rješenjem ovlaštene Porezne uprave temeljem opravdanosti podnesenog pisanog zahtjeva poreznog obveznika.

U nastavku članka pročitajte kakve elemente treba sadržavati zahtjev kojim se traži izmjena visine predujma poreza na dobitak, koji se financijski izvještaji prilažu u svrhu dokazivanja opravdanosti zahtjeva, te kako se više plaćeni predujmovi tijekom godine mogu preusmjeriti za plaćanje drugih poreza o kojima analitičku evidenciju vodi Porezna uprava ili vratiti na žiro-račun poreznom obvezniku.

Hashtags: