Športske stipendije, naknade i nagrade u poreznom sustavu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Športske stipendije, naknade i nagrade u poreznom sustavu
Stranica:
89.
Autor/i:
Ivan ZELIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Prema Zakonu o porezu na dohodak koji je na snazi, športske stipendije, nagrade i ostali poticaji športašima za njihovo usavršavanje imaju poseban položaj. Pod posebnim uvjetima koje određuju propisi s područja športa mogu ih isplaćivati Hrvatski olimpijski odbor, županijske i gradske zajednice športskih udruga i športski klubovi i to neoporezivo do određenih svota utvrđenih Pravilnikom o porezu na dohodak a te isplate ne isključuju mogućnost isplate i stipendija za redovito školovanje športašu učeniku na redovitom školovanju u srednjoj školi i športašu studentu na višoj, visokoj školi i fakultetu također neoporezivo do određene svote. O tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: