Strategijski trokut

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Strategijski trokut
Stranica:
107.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Đurđica FUČKAN
Sažetak:
Ovim člankom daje se uvid u procese koji spadaju u takozvanu porterijansku strategijsku analizu. Njezin je utemeljitelj Michael E. Porter, profesor na Harvard Business School, poznati konzultant i svjetski poznati "guru", "zvijezda" korporativne strategije. Svrha oblikovanja strategije je prema Porteru "naći položaj... kojim se kompanija najbolje može braniti... od tih sila, ili ih pak iskoristiti za svoju prednost". U tom traganju za putovima ostvarivanja konkurencijskih prednosti Porter pri ocjeni svakog konkurenta, kao najvažnijeg dijela okruženja želi, kao i svi ostali pristupi, smanjiti netransparentnost okruženja. To znači da iz "crne kutije" koja je prije svega konkurent i okruženje za njega procesom kvantitativnog i kvalitativnog dijagnosticiranja želi crno učiniti sivim, dakle, prepoznatljivim.
Hashtags: