Odgovori na pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
125.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  1. Smije li se isplatiti predujam dobitka prema propisima o deviznom poslovanju?
  2. Može li se predujam za buduće isporuke dobara, dobiven u stranim sredstvima plaćanja, vratiti kupcu u stranoj gotovini?
  3. Kako se može platiti kupnja udjela što ih u domaćem društvu ima strana pravna osoba?
  4. Koliko strane gotovine, što ju je podigao sa svojeg nerezidentnog računa u banci, može iznijeti nerezident u putničkom prometu?
Hashtags: