Računovodstvo kamatnih swapova u bankama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Računovodstvo kamatnih swapova u bankama
Stranica:
127.
Autor/i:
Hrvoje MATOVINA, dipl. oec.
Sažetak:
U članku se razmatraju temeljne definicije derivatnih financijskih instrumenata. Posebno se obrazlaže financijska i računovodstvena bit kamatnih swapova, što proizlaze iz transakcije zamjene kamatnih stopa kojim se dvije osobe obvezuju međusobno razmijeniti isplatu različitih vrsta kamata.

Te financijske instrumente temeljem određenih primjera autor razmatra s pomoću danih okvirnih smjernica za računovodstvena postupanja u takvim slučajevima što proizlaze iz MRS-a 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje odnosno Kontnog plana za banke. Na kraju se razmatraju prednosti i nedostatci kamatnog swapa kao i mogućnosti uporabe i preporuka za hrvatsku praksu. U sljedećem broju nastavit ćemo s knjigovodstvenom obradom ove teme.

Hashtags: