Zapošljavanje i rad malodobnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Zapošljavanje i rad malodobnika
Stranica:
137.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Malodobne osobe su one osobe koje još nisu dosegnule stupanj razvitka kada se smatra da su psihički i fizički zrele da bi se mogle samostalno brinuti o sebi i disponirati sa svojim pravima i interesima.

Zbog nedovoljnog životnog iskustva kao i prije navedene nedovoljne zrelosti, one se moraju nalaziti pod neposrednom brigom i skrbi ne samo obitelji, nego i društva odnosno države, kako bi se zaštitila njihova prava i interesi.

I međunarodna zajednica, svjesna važnosti brige za ovu kategoriju ljudi, pridaje tome problemu dužnu pozornost što je došlo do izražaja kroz međunarodne pravne akte (konvencije, povelje i sl.) kojima se uređuju temeljna pitanja skrbi za malodobne osobe (uključivši i skrb za zaposlene malodobnike) i time ujednačava pravna regulativa u tom području u velikom broju država – članica međunarodne zajednice.

Hashtags: