Primitci učenika i studenata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Primitci učenika i studenata
Stranica:
142.
Autor/i:
Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu učenicima za praktični rad isplaćivati naknadu. Osim toga, učenicima na redovitom školovanju u srednjim školama te studentima na višim, visokim školama i fakultetima mogu isplaćivati stipendiju.

Pod kojima uvjetima pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost to mogu učiniti, pišemo u nastavku ovoga članka.

Hashtags: