RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posrednici u osiguranju i reosiguranju imaju glavnu ulogu u distribuciji osigurateljnih i reosigurateljnih proizvoda u Europskoj Uniji. Zato nije neobično što je Unija problematici posredovanja u osiguranju posvetila dvije smjernice i jednu preporuku. Prva smjernica iz 1977. i preporuka iz 1991. zamijenjene su smjernicom br. 2002/92 EC (Druga smjernica o posredovanju). Odredbe ove Smjernice, kao pozitivno pravo EU o posredovanju u osiguranju, važne su i za RH, jer je novi Zakon o osiguranju, koji uređuje i materiju posredovanja i zastupanja u osiguranju, morao biti usklađen s odredbama Druge smjernice.

U ovom članku razmatrat ćemo najosnovnije institute Druge smjernice i usporediti ih s odredbama Zakona o osiguranju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)