RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku razmatra presude Europskog suda o zlatnim dionicama. Uz to utvrđuje okolnosti u kojima su posebna prava država u privatiziranim društvima u skladu s odredbama europskoga prava o slobodnom kretanju kapitala.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)