Knjigovodstvo aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Knjigovodstvo aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Irena KRALJEVIĆ, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Prihodi i rashodi većinom se odnose na jedno obračunsko razdoblje, jer su poslovne transakcije iz kojih su oni proizašli započele i završile u istom razdoblju. Međutim, postoje i transakcije koje počinju u jednom, a završavaju u nekom kasnijem razdoblju. To su transakcije koje zahtijevaju usklađenje na kraju obračunskog razdoblja.

To mogu biti rashodi ili prihodi koji se trebaju razgraničiti između više obračunskih razdoblja.

Postoje i računovodstveni događaji koje se odnose na neknjižene rashode i prihode nastale u obračunskom razdoblju.

U tim se slučajevima rashodi i prihodi evidentiraju kao stavke tranzitorne imovine ili stavke tranzitornih obveza, u praksi poznatije pod nazivom aktivna i pasivna vremenska razgraničenja.

Hashtags: