Kritika jedne sudske odluke – autorsko djelo nije plaća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Kritika jedne sudske odluke – autorsko djelo nije plaća
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
Kako je dobro poznato, u pravu postoje manje i više zanimljive teme, manje i više značajne teme, ali i teme koje su uvijek aktualne i teme koje su aktualne samo ponekad. Razlozi trajne i/ili (samo) povremene aktualnosti mogu biti različiti, a često se radi o određenim pogodnostima koje ili već postoje ili se uvode, odnosno kane uvesti. Upravo jedna takva pogodnost je uzrok ili jedan od uzroka, koji su doveli do upravnih postupaka i presude što je predmet ovoga članka. Radi se o tome je li određena aktivnost prikladna ili neprikladna da bude autorskim djelom, a u vezi s povlaštenim davanjem prilikom isplate honorara.
Hashtags: