Zašto obrtnici nisu prihvatili paušalno oporezivanje dohotka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Zašto obrtnici nisu prihvatili paušalno oporezivanje dohotka
Stranica:
67.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Mira DIMITRIĆ
Prof. dr. sc. Helena BLAŽIĆ
Sažetak:
Paušal je prisutan u svim poreznim sustavima u raznim oblicima. Riječ dolazi od njemačke fraze "Bausch und Bogen" = sve u svemu, sveukupno, đuture1, od čega je nastala riječ pauschale, a engleska inačica je lump sum (lump = gruda, komad). Sa stajališta učinkovitosti paušalno oporezivanje se smatra idealnim poreznim oblikom, što nije slučaj sa stajališta pravednosti, jer nije povezano s mogućnošću plaćanja poreznog obveznika. No, sa stajališta jednostavnosti i provedivosti, ovaj oblik oporezivanja ima osobite prednosti, jer snizuje troškove ispunjenja porezne obveze i rasterećuje poreznu administraciju.

U ovom članku predstavljena je teorija i praksa paušalnog oporezivanja, rezultati istraživanja o troškovima ispunjavanja porezne obveze poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja u Hrvatskoj.

Hashtags: