Dostava podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Dostava podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Stranica:
80.
Autor/i:
Sažetak:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom lipnja dao je Uputu za primjenu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, odnosno zahtjev za dostavu podataka na propisanim izvješćima u roku od deset dana po isteku tromjesečja.

U nastavku dajemo cjelokupni tekst akata – uputa ovog Fonda koje se odnose na davanje obveznih podataka u vezi s ambalažnim otpadom.

Hashtags: