Ovlašteni mjenjači – odgovori na pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Ovlašteni mjenjači – odgovori na pitanja
Stranica:
98.
Autor/i:
Sažetak:
 1. Tko se smatra osnivačem podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova, u skladu sa čl. 4. st. 2. odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Nar. nov., br. 18/06.)?
 2. Mora li se uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova dostaviti izvornik ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, sklopljen s ugovornom bankom, te izvornik ugovora o kupnji/korištenju zaštićenoga računalnog programa?
 3. Mora li rezident koji se bavi mjenjačkim poslovanjem u svojoj registraciji imati upisanu djelatnost "mjenjački poslovi" ili može za obavljanje mjenjačkih poslova imati upisanu djelatnost, npr. "pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju"?
 4. Osnivamo turističku agenciju koja će se baviti i mjenjačkim poslovima. Na temelju koje dokumentacije se izdaje odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova, ako turistička agencija još nije registrirana kod mjerodavnog tijela?
 5. Je li se moguće registrirati za obavljanje mjenjačkih poslova, a da se ta djelatnost ne aktivira odmah?
 6. Ako su osnivači podnositelja zahtjeva jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne samouprave, je li za njih potrebno dostaviti dokument kojim se identificiraju i koji?
 7. Što treba dostaviti podnositelj zahtjeva ako ugovor o uporabi zaštićenoga računalnog programa nije sklopio s njegovim proizvođačem, već s distributerom toga proizvođača?
 8. Što obvezno mora sadržavati popis vlasnika udjela, odnosno dionica podnositelja zahtjeva pravne osobe, te popis vlasnika udjela odnosno dionica njegova osnivača pravne osobe?
 9. Može li izvadak iz sudskog registra, koji podnositelj pravna osoba treba priložiti Hrvatskoj narodnoj banci uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova, izdati javni bilježnik?
 10. Je li potrebno, nakon dobivanja odobrenja od Hrvatske narodne banke, za svako mjenjačko mjesto tražiti novi licencirani program ili se može rabiti postojeći?
 11. Može li ovlašteni mjenjač za nova mjenjačka mjesta u okviru obrta, koji je dobio odobrenje za rad od hnb, imati ugovore s drugim bankama, odnosno za svako mjenjačko mjesto s drugom bankom?
 12. Je li donesen zakon po kojemu mjenjačko mjesto mora biti fizički odvojeno neprobojnim staklom od ostaloga dijela prostorije?
 13. Ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba, koja ima više članova uprave, treba li za svakog člana uprave dostaviti izjavu o nekažnjavanju ili je dovoljno da to bude za samo jednog člana uprave?
 14. Izdaje li Hrvatska narodna banka odobrenje za svako mjenjačko mjesto ovlaštenog mjenjača te je li potrebno zatražiti odobrenje za mjenjačka mjesta koja će biti otvorena nakon dobivanja odobrenja?
 15. Koliko traje postupak izdavanja odobrenja?
Hashtags: