Ugovor o najmu prema novom Zakonu o obveznim odnosima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Ugovor o najmu prema novom Zakonu o obveznim odnosima
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Sažetak:
Zakon o obveznim odnosima koji je bio na snazi do kraja 2005. nije pravio razliku između ugovora o zakupu i ugovora o najmu, te je zakup bio uređen kao ugovor koji je obuhvaćao i institut zakupa i institut najma. Prema čl. 567. st. 1. i 2. toga Zakona o obveznim odnosima pod nazivom "zakup" jedinstveno je uređena materija uporabe i korištenja (uporaba proširena pravom pribiranja plodova) tuđe stvari uz naknadu, te je posebno istaknuta mogućnost da stranke mogu ugovoriti drukčije. Novi Zakon o obveznim odnosima koji se primjenjuje od 1. 1. 2006. prihvatio je činjenicu da je hrvatski pravni poredak zapravo i prije njegova donošenja poznavao ugovor o zakupu i ugovor o najmu kroz posebne propise i ustaljenu poslovnu praksu, te je ugovor o najmu uredio kao poseban imenovani ugovor.
Hashtags: