RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Narodnim novinama, br. 85/06. objavljeno je nekoliko zakona kojima se uvode promjene u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja u RH. Donesen je novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju kojim je uređeno obvezno zdravstveno osiguranje, te dva potpuno nova zakona, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu kojim se u potpunosti uređuje zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje radnika u slučajevima nesreće na radu i profesionalne bolesti što je dosad bilo uređeno Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te Zakon o dobrovoljnom osiguranju kojim se uređuje dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. Način primjene tih zakona bit će uređen pravilnicima koje je obvezan donijeti ministar zdravstva. Stoga, za sada možemo prikazati što načelno uređuju ti zakoni. U ovom članku prikazujemo kako je uređeno dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje prema odredbama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)