Četvrta novela Stečajnog zakona

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Četvrta novela Stečajnog zakona
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 82/06. - dalje: ZID SZ), koji je stupio na snagu 29. srpnja 2006., četvrti put je izmijenjen i dopunjen Stečajni zakon (Nar. nov., br. 44/96., 29/00., 129/00. i 123/03.). Svrha svih izmjena i dopuna bila je, poglavito, ostvariti što je moguće kraće trajanje stečajnoga postupka. Česte izmjene i dopune upozoravaju na to da se njima baš i ne postiže ono što je zamišljeno. Tome u prilog govori i činjenica da je posljednjom novelom Stečajnog zakona iz 2006. izmijenjen ili potpuno brisan znatan dio odredaba iz prethodne novele iz 2003. Gotovo i nema ozbiljnijeg stečajnog postupka koji je dovršen, a da za vrijeme njegova trajanja nije bilo barem jedne izmjene i dopune Stečajnog zakona.

U ovome članku dajemo pregled važnijih izmjena i dopuna unesenih u hrvatsko stečajno pravo novelom iz 2006.

Hashtags: