Fiducijarno osiguranje tražbine - javnobilježničko unovčenje predmeta osiguranja

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Fiducijarno osiguranje tražbine - javnobilježničko unovčenje predmeta osiguranja
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Jožica MATKO-RUŽDJAK, dipl. iur.
Sažetak:
Od stupanja na snagu Ovršnoga zakona institut fiducijarnog osiguranja tražbina nekoliko je puta mijenjan. Za vrijeme važenja odredaba novele iz 2003. institut tog osiguranja, kakav smo dotad poznavali i kakav je sad na snazi, bio je potpuno izmijenjen. Kako od novele iz 2005. te odredbe više nisu na snazi, o njima neće biti govora u ovome članku.

Novela iz 2005., kad je riječ o fiducijarnom osiguranju tražbina, vratila je institut fiducijarnog osiguranja prema rješenju zakona prije njezina stupanja na snagu i razradila je cijeli institut, uvela nova prava i obveze ugovornih stranaka, a drukčije uredila sam postupak namirenja vjerovnika i unovčenja predmeta osiguranja.

Hashtags: