Prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi u RH - de lege lata i de lege ferenda

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi u RH - de lege lata i de lege ferenda
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Prof. emeritus Ivo GRABOVAC
Sažetak:
U nas je na snazi Zakon o plovidbi unutarnjim vodama, u kojemu se ističe da se "na odgovarajući način" primjenjuju odredbe Pomorskog zakonika RH sadržane, među ostalim, i u onom dijelu koji se odnosi na "Ugovore". To znači da su u RH mutatis mutandis izjednačene norme i u prijevozu stvari u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi. No, Hrvatska je ratificirala Budimpeštansku konvenciju o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima (2000.), koja je stupila na snagu 1. travnja 2005., te nas tako obvezuje u području njezine primjene. U skladu s ustaljenom praksom moglo bi se očekivati da se načela ove Konvencije prihvate i u našem zakonodavstvu što bi dovelo do znatnijih promjena u uređenju odnosa u prijevozu stvari u unutarnjoj plovidbi u odnosu prema sadašnjem pozitivnom pravu.

U ovom se članku prikazuju i raščlanjuju glavne značajke Budimpeštanske konvencije.

Od ugovora se obrađuje prijevoz stvari (tereta, robe), a to je materija koja je u nas također jednako uređena u objema plovidbama.

Hashtags: