Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u 1999.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
Članak:
Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u 1999.
Stranica:
95.
Autor/i:
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Stipe GOJEVIĆ-ZRNIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: