Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom toškova prema zahtjevima MRS-a 2

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom toškova prema zahtjevima MRS-a 2
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovom smo članku ukratko prikazali raspored troškova poslovanja na troškove proizvodnje i troškove obračunskog razdoblja. Prikazani su primjeri izračuna troškova i knjiženje prekomjernog trošenja materijala, kao i fiksnih troškova prema MRS-u 2
 • Uvod u troškovno računovodstvo
 • Troškovi po prirodnim vrstama
 • Troškovi prema obuhvatu
 • Podjela troškova prema ovisnosti o iskorištenju kapaciteta
 • Neuskladištivi troškovi
 • Mjesta troškova
 • Raspored troškova prema MRS-u 2
 • Sastavljanje obračuna pogona
 • Tehnika sastavljanja rasporeda troškova
 • Izračun utroška materijala
 • Zaključak
 • Hashtags:
  #Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje