Godišnji obračun trgovačkih društva u poljoprivredi za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Godišnji obračun trgovačkih društva u poljoprivredi za 2006.
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Sažetak:
Trgovačka društva, zadruge registrirane za poljoprivrednu djelatnost i obiteljska gospodarstva (fizičke osobe s registriranim obrtom za poljoprivrednu djelatnost, ako su obveznici poreza na dobitak) računovodstvo vode prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.). Na kraju godine sastavljaju godišnji obračun, koji osim financijskih izvješća obuhvaća i porezne obračune (poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobitak, razne vrste doprinosa i sl.). U okviru sastavljanja godišnjeg obračuna provode se postupci s kontrolno-analitičkim obilježjem kojima se provjerava ispravnost iskazanih poslovnih događaja u poslovnim knjigama, jesu li iskazani u skladu s propisima, prihvaćenom računovodstvenom praksom i vlastitim računovodstvenim politikama (v. časopis RRiF br. 12/06. str. 74 i dalje). Priprema godišnjeg obračuna u poljoprivredi u najvećem je dijelu jednaka kao i za druge djelatnosti. No, s obzirom na to da se u toj proizvodnji odvijaju biološke aktivnosti, što je razlika u odnosu na neke druge vrste proizvodnje, u pripremi godišnjeg obračuna posebna se pozornost usmjerava na obračun proizvodnje s vrednovanjem zaliha. I u provjeravanju postojanja imovine i obveza – popisu ili inventuri imovine potrebni su posebni postupci i procjene zato što je to biološka imovina.
  1. Primjena računovodstvenih standarda
  2. Priznavanje ulaganja, rashoda i prihoda od državnih potpora
  3. Raspored troškova i obračun proizvodnje
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje