Pravna zaštita u postupku javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Pravna zaštita u postupku javne nabave
Stranica:
12.
Autor/i:
Marija PERKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Prigovor naručitelju
  3. Žalba državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
  4. Sudska zaštita
Hashtags: