Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
16.
Autor/i:
Željka TROPINA GODEC, iur.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Nadzor općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  3. Pojedinačni akti
  4. Nadzor nad zakonitošću rada predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  5. Zapisnik o tijeku događaja na sjednici predstavničkog tijela jedinice
  6. Odgovornost izvršnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  7. Zaključak
Hashtags: