Radno-pravni status službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Radno-pravni status službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
27.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Odgovarajuća primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima
  3. Utvrđivanje plaće službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
  4. Uvjeti za prijam i raspored na radna mjesta službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
  5. Ostala prava i obveze iz radnoga odnosa službenika i namještenika u jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
  6. Primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na službenike i namještenike u jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
Hashtags: