Planiranje proračuna i izrada financijskih planova za razdoblje 2007. do 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Planiranje proračuna i izrada financijskih planova za razdoblje 2007. do 2009.
Stranica:
41.
Autor/i:
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: