Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Stranica:
80.
Autor/i:
Sažetak:
    Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica - oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Hashtags: