Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Stranica:
86.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez na kuće za odmor na staru naslijeđenu kuću koja je spomenik kulture
  • Porez na cestovna motorna vozila - krađa automobila i nabava novoga
Hashtags: