Središnji državni ured za upravu

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Središnji državni ured za upravu
Stranica:
95.
Autor/i:
Sažetak:
    Suglasnost za raspisivanje natječaja za prijam u službu vježbenika I. vrste
  • Priznavanje radnog staža ostvarenog u drugoj državi
  • Status državnih službenika koji imaju višu stručnu spremu
  • Radni staž u struci
  • Izmjena Odluke o ustrojstvu Gradske uprave ... i raspisivanje natječaja za rukovoditelje upravnih odjela Gradske uprave
  • Odgovarajuća primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima na pročelnike u tijelima lokalne samouprave
  • Primjena Zakona o plaćama u javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Hashtags: