Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Stranica:
100.
Autor/i:
Sažetak:
    Članak 42. Zakona o telekomunikacijama
Hashtags: