Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
103.
Autor/i:
Sažetak:
    Odgovornost za štetu - osnove odgovornosti (čl. 154. ZOO-a)
  • Stjecanje bez osnove - kad se ne može tražiti vraćanje plaćene svote (čl. 211. ZOO-a)
  • Zatezne kamate - stopa (čl. 277. ZOO-a)
  • Djeljive obveze - dijeljenje tražbina (čl. 412. ZOO-a)
  • Ugovor o uskladištenju - skladišnica (čl. 740. ZOO-a)
  • Ugovor o osiguranju - zastara tražbine (čl. 380. ZOO-a)
  • Ugovor o osiguranju - subrogacija (čl. 939. ZOO-a)
  • Ugovor o darovanju - opoziv darovanja (par. 948. OGZ-a)
Hashtags: