Porezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Porezno pravo
Stranica:
111.
Autor/i:
Sažetak:
    Manjak robe potrden potpisom inventurne liste (čl. 2. PDV-a)
  • Obveza plaćanja poreza na dohodak od imovine iako porezni obveznik zakupninu nije naplatio (čl. 32. ZOPND-a)
  • Odluka poreznog tijela o obliku ovrhe (čl. 124. OPZ-a)
  • Utvrđivanje činjenica u postupku porezne kontrole (čl. 142. ZUP-a)
  • Činjenice i dokazi zbog kojih se moze obnoviti postupak (čl. 249. ZUP-a)
  • Podnesak žalbe iako nije tako nazvan (čl. 160. 0PZ-a)
  • Prijeboj poreznog duga (čl. 115. 0PZ-a)
  • Porezna osnovica kad je nekretnina stečena na javnoj dražbi (čl. 9. st. 1. i 2. Z0PNPN-a)
  • Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina punopravnog imatelja na nj prenesenih prava (čl. 275. 0Z-a)
Hashtags: