Kazneno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Kazneno pravo
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
    Prijevara u gospodarskom poslovanju
  • Skidanje i povreda službenog pečata i znaka
Hashtags: