Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Radno pravo
Stranica:
123.
Autor/i:
Sažetak:
    Gubitak prava na nastavak radnoga odnosa kod prijenosa dijela pogona
Hashtags: