Interpretativna nadležnost vrhovnog suda RH po novom Zakonu o sudovima

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Interpretativna nadležnost vrhovnog suda RH po novom Zakonu o sudovima
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Renata CVRČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Predmet ovog prikaza je jedan institut sadržan u čl. 59. novoga Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 159/05.). Naime, kad sudovi drugoga stupnja donose različite odluke o istoj činjeničnoj i pravnoj stvari, a nije dopušten izvanredni pravni lijek, državni odvjetnik i stranka mogu podnijeti zahtjev za jedinstvenom primjenom zakona - novi pravni institut upućen Vrhovnom sudu Republike Hrvatske koji može ispitati je li takvim odlukama ugrožena jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana. Ono što već ovdje "bode" u oči jest riječ zakona, odnosno njegova jedinstvena primjena

Po medijima se čuje da novinari govore o "međunarodnom zakonu" (to je zato jer ne poznaju razliku između zakona i prava). No, upravo čudi da zakon koji prolazi sve instance zakonodavnog postupka od Vlade pa do parlamenta ne uočava bitnu razliku između zakona i prava. Možda se tome i ne treba čuditi kad i čl. 117. Ustava govori da Vrhovni sud kao najviši sud u državi, osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. Razlikovanje zakona i prava koje dolazi iz njemačke pravne tradicije, koja razlikuje Gesetz i Recht (zakon i pravo), u našem pravnom sustavu je svedeno na pojam pozitivne norme. Iz tog temeljnog nerazumijevanja proizlaze brojni drugi problemi.

Hashtags: