Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
102.
Autor/i:
Sažetak:
    Neoporezive dnevnice za službena putovanja - povratak u mjesto rada tijekom službenog putovanja
  • Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2004. godinu
  • Porez na dohodak od djelatnosti novinara i autora
  • Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge i stambene potrebe
Hashtags: