Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
    Primjena čl. 129. Zakona o gradnji u postupku utvrđivanja minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti
  • Priključenje građevne čestice na javno-prometnu površinu
  • Zamolba za intervenciju vezano za ukidanje građevinske dozvole po pravu nadzora
  • Obveza formiranja građevne čestice
  • Građenje više građevina na jednoj građevinskoj čestici
Hashtags: