Središnji državni ured za upravu

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Središnji državni ured za upravu
Stranica:
116.
Autor/i:
Sažetak:
    Istodobno obnašanje dužnosti vijećnika s dužnosti člana uprave trgovačkog društva u suvlasništvu jedinice lokalne samouprave
  • Odredba članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01. i 60/01.)
  • Financiranje nezavisnih vijećnika
  • Usklađivanje statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izbor općinskog načelnika i poglavarstva
  • Upit u vezi s raspisivanjem referenduma o pitanju proglašenja parka prirode
  • Usklađivanje statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izbor općinskog načelnika i poglavarstva
Hashtags: